Vets | Energy trúng thầu kiểm toán năng lượng cho Big C Việt Nam

17 Tháng Mười, 2016

Dự án dự kiến được triển khai trong 3 tháng tính từ khi hợp đồng có hiệu lực trên toàn quốc.

Theo đó, Vets | Energy sẽ kiểm tra toàn bộ việc sử dụng năng lượng tại các siêu thị, kiểm tra chi tiết các hệ thống tiêu thụ năng lượng và các bộ phận liên quan để xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng một cách tổng thể cho từng siêu thị.

Dự án này sẽ góp phần giúp cho hệ thống BigC Việt Nam có thêm những giải pháp cũng như những lựa chọn hợp lý hơn trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Vets | Energy