Hội thảo: “Đề xuất cải tiến chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ cho cán bộ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng theo định hướng học tập suốt đời”

7 Tháng Chín, 2021

Trong khuôn khổ dự án hợp tác với GIZ về việc “Phát triển Mô hình học tập suốt đời cho Người quản lý năng lượng (NQLNL) và Kiểm toán viên năng lượng (KTVNL) tại Việt Nam”, ngày 20/08/2021, Vets | Energy tổ chức buổi hội thảo tham vấn trực tuyến về “Đề xuất cải tiến chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ cho cán bộ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng theo định hướng học tập suốt đời”.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện Bộ Công Thương, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, đại diện dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng (4E), GIZ, cùng 50 đại biểu đại diện các Sở Công Thương, các Trung tâm đào tạo, các Kiểm toán viên năng lượng và các cán bộ Quản lý năng lượng đến từ các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên toàn quốc.

Trong hội thảo, Vets | Energy đã thay mặt Dự án trình bày báo cáo kết quả phân tích, đánh giá chương trình đào tạo và cấp Chứng chỉ cho cán bộ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng hiện tại và thực tế triển khai cùng với kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo nâng năng lực của NQLNL và KTVNL trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thông qua hội thảo, Vets | Energy cũng tiếp nhận góp ý để hoàn thiện những khuyến nghị cải tiến chương trình đào tạo và cấp Chứng chỉ cho NQLNL và KTVNL theo định hướng học tập suốt đời.

Với hơn 10 năm cung cấp dịch vụ Đào tạo QLNLKTVNL, Vets | Energy tự hào là đơn vị tư vấn trong nước được nhiều tổ chức quốc tế lựa chọn cho các dự án Hiệu quả năng lượng tại Việt Nam.

Chi tiết liên hệ Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (VETS)

Email: info@vets.energy

Hotline: (024) 22 33 44 55