Vets trúng thầu triển khai dự án Esco cho Worldbank

29 Tháng Chín, 2017

Tháng 9/2017 Vets Nhận được thông báo trúng thầu của WorldBank triển khai dự án “Hỗ trợ phát triển thị trường ESCO tại Việt Nam”.
Dự án tập trung vào các nhiệm vụ chính:
– Đánh giá lại hiện trạng triển khai của ESCO tại Việt Nam, bao gồm các quy định và luật liên quan.
– Xác định những trở ngại và rào cản đối với sự phát triển của ESCO tại Việt Nam, đồng đưa ra những khuyến nghị về chính sách phát triển thị trường ESCO tại Việt Nam
….
Dự án triển khai trong vòng 30 ngày.