VETS TRÚNG THẦU THỰC HIỆN DỰ ÁN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG CHO ĐSQ ĐAN MẠCH

21 Tháng Sáu, 2018

Tháng 6/2018 VETS Nhận được thông báo trúng thầu của ĐSQ Đan Mạch về gói tư vấn triển khai hợp phần 3 của dự án ” Ứng dụng rộng rãi các cơ hội chuyển đổi carbon thấp, tối ưu về chi phí trong hệ thống năng lượng Việt Nam ” nằm trong Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng giai đoạn 2017-2020 giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Dự án tập trung vào các nhiệm vụ chính:
– Kết hợp với các Sở Công thương trong việc tổng hợp và đánh giá tình trạng sử dụng năng lượng trên 2.000 doanh nghiệp trọng điểm về tiêu thụ năng lượng trên toàn quốc trong năm 2017
– Tư vấn, cải thiện phương án thu thập dữ liệu cho các doanh nghiệp trọng điểm về tiệu thụ năng lượng trên toàn quốc theo Thông tư số 09/2012 / TT-BCT.
Dự án triển khai trong vòng 6 tháng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và ông Thomas Egebo – Quốc Vụ khanh Bộ Năng lượng, Hạ tầng kỹ thuật và Khí hậu Đan Mạch trong buổi lễ ký kết chương trình hợp tác  đối tác năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2017 – 2020.

Vets | Energy
Đánh giá post