VETS tổ chức hội thảo đánh giá khả năng mở rộng phạm vi điều chỉnh nghị định 21/2011/NĐ-CP

8 Tháng Một, 2019

Sáng ngày 08/01/2019 tại Hà Nội, Bộ Công Thương chủ trì Hội thảo Đánh giá khả năng mở rộng phạm vi điều chỉnh Nghị định 21/2011/NĐ-CP. Tham dự hội thảo có đại diện Bộ Công Thương, Cục năng lượng Đan Mạch (DEA), đơn vị tư vấn trong nước (Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam_VETS), đơn vị tư vấn quốc tế (Viegand Maagøe), đại diện Sở Công Thương và các Trung tâm khuyến công trực thuộc Sở Công Thương tại địa phương.

Ông Trịnh Quốc Vũ – Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững phát biểu khai mạc Hội thảo

Theo ông Ông Trịnh Quốc Vũ, Dự án hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) là một dự án quan trọng thuộc Hợp phần 3 Chương trình Hợp tác được triển khai trong năm 2018 nhằm đánh giá khả năng mở rộng phạm vi điều chỉnh Nghị định 21/2011/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nội dung dự án bao gồm 2 nhiệm vụ chính: (i) Nhiệm vụ 1: khảo sát về tình hình tiêu thụ năng lượng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp; và (ii) Nhiệm vụ 2: đánh giá các tác động kinh tế – xã hội của việc bổ sung thêm các doanh nghiệp công nghiệp vào nhóm các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm khi giảm ngưỡng mức tiêu thụ năng lượng hàng năm thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 21/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong bài phát biểu, Ông Trịnh Quốc Vũ cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích, cũng như có những ý kiến đóng góp đối với các đề xuất, khuyến nghị của tư vấn nhằm mục đích tạo căn cứ xem xét điều chỉnh phạm vi quy định của Nghị định 21 trong thời gian tới sao cho phù hợp hơn.

Cũng trong hội thảo, đại diện tư vấn trong nước (VETS) và tư vấn quốc tế (Viegand Maagøe) cũng đã báo cáo kết quả kháo sát tình hình tiêu thụ năng lượng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp cùng báo cáo rà soát đánh giá hiện trạng và các tác động của việc mở rộng phạm vi điều chỉnh Nghị định 21/2011/NĐ-CP.

Kết quả khảo sát và đánh giá cho thấy công tác quản lý và xây dựng danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hiện tại còn nhiều hạn chế, tỷ lệ tuân thủ quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các doanh nghiệp trọng điểm còn ở mức thấp.

Trên cơ sở đó, tại phiên thảo luận trong chương trình hội thảo đã đề cập về một số nội dung như các ảnh hưởng của việc mở rộng phạm vi điều chỉnh Nghị định 21 đối với doanh nghiệp và cơ sở quản lý năng lượng, mức xác định các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phù hợp…. Các đại biểu đã tham gia sôi nổi, tích cực đóng góp ý kiến. Các ý kiến tại hội thảo sẽ được chuyên gia tư vấn trong nước (VETS) và chuyên gia tư vấn quốc tế (Viegand Maagøe) tiếp thu, bổ sung vào đề xuất điều chỉnh phạm vi quy định của Nghị định 21 trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại hội thảo

Ông Dương Trung Kiên – Đại diện Tư vấn trong nước trình bày nội dung tham vấn tại Hội thảo

Mr. Carsten Glenting – Đại diện Tư vấn Quốc tế trình bày nội dung tham vấn tại Hội thảo

Các đại biểu thảo luận các nội dung đề xuất:

Đánh giá post