Nguyễn Việt Dũng

  • Sinh năm: 1971
  • Trình độ chuyên môn: PGS.TS – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Kinh nghiệm chuyên môn: PGS.TS Nguyễn Việt Dũng là Viện trưởng Bộ môn Kỹ thuật lạnh và ĐHKK – Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt lạnh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, có trên 25 năm kinh nghiệm nghiên cứu hệ thống lạnh & ĐHKK, giảng dạy và tư vấn thiết kế, thẩm định kỹ thuật, nghiên cứu chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Điều hòa không khí, Công nghệ và kỹ thuật lạnh, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, giải pháp TKNL cho các hệ thống nhiệt.
Đánh giá post