Nguyễn Đình Hiệp

  • Sinh năm: 1954
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành điện – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Kinh nghiệm chuyên môn: Ông Nguyễn Đình Hiệp là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA), Phó chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam, Nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Công Thương, đã có kinh nghiệm 26 năm nghiên cứu và thực hiện các chương trình, dự án trong các lĩnh vực hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam. Hiện là chuyên gia cố vấn cao cấp cho các dự án trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững tại Việt Nam.
Đánh giá post