Nguyễn Đạt Minh

  • Sinh năm: 1987
  • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Kinh nghiệm chuyên môn: TS Nguyễn Đạt Minh là phụ trách Bộ môn Quản lý công nghiệp – Khoa Quản lý công nghiệp và Năng lượng – Trường Đại học Điện lực Hà Nội, có trên 11 năm kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn về các biện pháp quản lý, cải tiến hiệu quả năng lượng trong ngành công nghiệp. Hiện đang là chuyên gia tư vấn cho các dự án trong nước và quốc tế về triển khai sử dụng năng lượng tiết kiệm tại Việt Nam.
Vets Energy Vets Energy Vets Energy Vets Energy

Hotline

×