Ngô Tuấn Kiệt

  • Sinh năm 1953
  • Giao dục: Tiến sĩ chuyên ngành Năng lượng – Trường Đại học Bách khoa Belarus, Cộng hoà Belarus.

Nguyên Viện trưởng Viện khoa học năng lượng. Cố vấn dự án/ Chuyên gia tư vấn về lĩnh vực hiệu quả năng lượng tại Việt Nam.
Kinh nghiệm 21 năm giảng dạy và hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh về lĩnh vực hiệu quả năng lượng. Đào tạo các chuyên ngành: Vận hành kinh tế lò hơi, An ninh năng lượng và Quy hoạch phát triển hệ thống điện.

Tiến sĩ là một trong những chuyên gia cao cấp của Vets | Energy là Trưởng dự án, Giảng viên, Cố vấn cao cấp của các khóa đào tạo, các dự án Nhiệt điện lớn, cũng như các dự án có độ phức tạp cao.

Đánh giá post