Chuyển đổi số

Vets | Energy đã phát triển các phần mềm 4.0 giúp theo dõi và giám sát năng lượng cho doanh nghiệp trên các thiết bị có kết nối Internet.

Giải pháp Phần mềm và Hệ thống

trong lĩnh vực sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả, và sản xuất tinh gọn

Quản lý năng lượng iNERGY

Phần mềm Quản lý năng lượng iNERGY phép người quản lý giám sát được năng lượng ở bất cứ đâu trên mọi thiết bị có kết nối Internet.

Giám sát máy sản xuất

Phần mềm Giám sát máy sản xuất - AMWorking giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quá trình quản lý sản xuất.

Quản lý 5S

Phần mềm quản lý 5S cho phép doanh nghiệp theo dõi báo cáo tổng hợp về tình hình thực thiện và triển khai 5S tại nhà máy mọi lúc, mọi nơi.

Gặp gỡ các chuyên gia Vets Energy

Cùng gặp gỡ các chuyên gia Vets Energy với bề dày kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, năng lực

Tìm hiểu
Vets Energy Vets Energy Vets Energy Vets Energy