MÔ HÌNH ESCO VÀ CƠ HỘI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO DOANH NGHIỆP

22 Tháng Mười, 2019

Mô hình ESCO Là gì?

Mô hình ESCO

ESCO là mô hình kinh doanh là sử dụng các hợp đồng hiệu quả năng lượng làm cơ sở để trả công cho mình khi thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng. Hiện nay có 3 đối tượng có thể kinh doanh ESCO là nhóm công ty tài chính, các nhà cung cấp thiết bị và các đơn vị tư vấn giải pháp chuyên nghiệp.

Lợi ích của ESCO

Mô hình ESCO

Với khách hàng:

Khách hàng sẽ được cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện bao gồm kiểm toán năng lượng, tư vấn giải pháp, lập kế hoạch, đầu tư, lắp đặt, vận hành các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Khách hàng và ESCO cùng chia sẻ lợi nhuận từ các khoản chi phí năng lượng tiết kiệm được mà không phải bỏ vốn đầu tư ban đầu từ đó tiết kiệm chi phí  sản xuất, tăng tính cạnh tranh.

Đối với xã hội:

Tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm phát thải trong quá trình sản xuất, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Các gói sản phẩm của mô hình kinh doanh ESCO

Mô hình ESCO

Gói bảo lãnh hiệu quả năng lượng: Công ty ESCO khảo sát, đo đạc, tư vấn và bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn từ ngân hàng để đầu tư giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Gói chia sẻ lợi nhuận: Công ty ESCO tư vấn và đầu tư thiết bị tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp với sự thỏa thuận về việc chia sẻ lợi nhuận sau khi tiết kiệm được. Sau thời hạn thỏa thuận hoàn trả chi phí đầu tư ban đầu giữa hai bên (thường không quá 3 năm), thiết bị sẽ được bàn giao lại cho doanh nghiệp thừa hưởng vô thời hạn.

Gói bảo lãnh tài chính: Doanh nghiệp muốn tự mình triển khai giải pháp, nhưng gặp khó khăn về vốn và nhờ công ty ESCO đứng ra bảo lãnh để thu xếp tài chính với ngân hàng.

VETS|Energy cung cấp các gói sản phẩm dịch vụ của mô hình kinh doanh ESCO: Chúng tôi sẽ thực hiện phân tích chuyên sâu tài nguyên, thiết kế giải pháp năng lượng hiệu quả, cài đặt các yếu tố cần thiết và duy trì hệ thống để đảm bảo Tiết kiệm Năng lượng hiệu quả cho đối tác.

VETS|Energy