KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TẠI TÒA NHÀ TTTM THE GARDEN

31 Tháng Bảy, 2018

Vừa qua (tháng 6 năm 2018) ECC-VETS đã phối hợp cùng các cán bộ kỹ thuật tòa nhà trung tâm thương mại (TTTM) The Garden thực hiện Kiểm toán năng lượng (KTNL) cho  tòa nhà TTTM. Quá trình kiểm toán năng lượng chi tiết đã xem xét hầu hết các thiết bị tiêu thụ năng lượng của TTTM.

Nhóm KTNL đã đo kiểm, thu thập số liệu trong quá khứ và hiện tại từ đó tính toán, nghiên cứu đảm bảo tính khả thi cả về giải pháp kỹ thuật và tài chính. Nếu thực hiện các giải pháp này sẽ mang lại nguồn lợi cho TTTM. Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng không đòi hỏi chi phí đầu tư, TTTM có thể thực hiện ngay. Một số giải pháp cần chi phí thấp, TTTM có thể tự đầu tư thực hiện dần dần. Một số giải pháp còn lại đòi hỏi vốn đầu tư lớn TTTM có thể kết hợp với các đối tác tài chính để thực hiện hoặc có kế hoạch cho việc mở rộng khai thác dịch vụ trong tương lai.

Mong rằng với những đóng góp của các chuyên gia ECC-VETS sẽ giúp TTTM có thêm nhiều lựa chọn hợp lý cũng như có những kế hoạch thực hiện giải pháp giúp đơn vị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh trong quá trình thực hiện KTNL tại TTTM:

VETS I ENERGY