Kiểm toán năng lượng nhà máy sản xuất Amon Nitrat Thái Bình (Micco)

10 Tháng Mười Hai, 2016

Vừa qua Vets | Energy tiến hành thực hiện Kiểm toán năng lượng (KTNL) cho Nhà máy sản xuất Amon Nitrat tại Thái Thọ – Thái Thụy – Thái Bình thuộc Công ty Hóa chất mỏ – MICCO.

Nhóm Kiểm toán viên của Vets | Energy (KTVNL) đã tiến hành thu thập số liệu và đo kiểm trực tiếp các thiết bị tiêu thụ năng lượng trong toàn nhà máy, ngoài ra KTVNL thực hiện đo kiểm nhiệt độ, chiếu sáng… tại các vị trí làm việc của nhà máy.

Kết thúc quá trình KTNL, các cán bộ KTVNL đã lập báo cáo KTNL cho nhà máy, trong đó vấn đề phân tích hiện trạng và đề xuất các giải pháp cũng như lập kế hoạch tiết kiệm năng lượng cụ thể cho nhà máy được các cán bộ KTNL rất quan tâm và dành nhiều thời gian nghiên cứu. Mong rằng từ báo cáo KTNL này, Công ty sẽ có thể áp dụng một số giải pháp tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho toàn nhà máy.

Dưới đây là một số hình ảnh nhóm KTNL thực hiện tại nhà máy sản xuất Amon Nitrat:

Vets | Energy

Đánh giá post