Kiểm toán năng lượng Công ty Cổ phần thương mại Thuận Đức

3 Tháng Năm, 2017

Vừa qua Vets | Energy phối hợp cùng cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần thương mại Thuận Đức tiến hành Kiểm toán năng lượng cho toàn nhà máy. Đây là một trong những kế hoạch để thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của công ty.

Quá trình Kiểm toán năng lượng nhóm chuyên gia về tiết kiệm năng lượng tại Vets | Energy đã thực hiện các công việc như: khảo sát, đo đạc, xem xét các thiết bị sử dụng năng lượng như nào và các khoản chi phí cho việc sử dụng năng lượng có thực sự hợp lý không. Nhóm Kiểm toán viên của Vets | Energy đã kiểm tra toàn bộ đơn vị, kiểm tra chi tiết các hệ thống tiêu thụ năng lượng và các bộ phận liên quan để xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng một cách tổng thể cho đơn vị. Sau khi phân tích số liệu về các khía cạnh tiêu thụ năng lượng của đơn vị, nhóm kiểm toán viên sẽ làm báo cáo đánh giá về cả mặt kỹ thuật và mặt kinh tế của các cơ hội bảo tồn năng lượng và tiềm năng tiết kiệm chi phí trong hệ thống sử dụng năng lượng, đồng thời đưa ra một số chương trình nhằm thay đổi phương thức vận hành, cải tạo hoặc thay thiết bị tiêu thụ năng lượng chưa hiệu quả bằng những thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Mong rằng với những đóng góp của các chuyên gia Vets | Energy sẽ góp phần giúp Công ty sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh nhóm thực hiện Kiểm toán tại nhà máy:

Tiêu Xuân Hoàng

Đánh giá post