BỘ CÔNG THƯƠNG ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN TỪ NGÀY 20/03/2019

28 Tháng Ba, 2019

 Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2019, Bộ Công Thương họp báo công bố Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về mức điều chỉnh.

Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 áp dụng từ ngày 20/3/2019 được điều chỉnh với mức giá mới là 1.864,44 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 8,36% so với mức giá bán lẻ điện bình quân hiện hành (1.720,65 đồng/kWh).

Lần điều chỉnh giá điện gần nhất diễn ra vào ngày 1/12/2017 sau 3 năm giữ giá trước đó. Tại lần tăng giá này, giá điện tăng lên 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), tương ứng tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành (1.622,01 đồng/kWh).

Tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Mức giá bán lẻ điện này nằm trong khung giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ quyết định tại Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 và theo Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017, mức tăng này do Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh.

Theo Quyết định trên, cụ thể giá bán lẻ điện cho sinh hoạt gồm 6 bậc:

Bậc 1: cho kWh từ 0-50 sẽ chịu mức giá 1.678 đồng/kWh;

Bậc 2: cho kWh từ 51 – 100 áp dụng mức giá 1.734 đồng/kWh;

Bậc 3: cho kWh từ 101 – 200 áp dụng mức giá 2.014 đồng/kWh;

Bậc 4: cho kWh từ 201 – 300 áp dụng mức giá 2.536 đồng/kWh;

Bậc 5: cho kWh từ 301 – 400 áp dụng mức giá 2.834 đồng/kWh;

Bậc 6: cho kWh từ 401 trở lên áp dụng giá 2.927 đồng/kWh.

Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước là 2.461 đồng/kWh.

Đối với các ngành sản xuất, giá bán lẻ điện cấp điện áp từ 110kV trở lên:

– Giờ bình thường là 1.536 đồng/kWh;

– Giờ thấp điểm là 970 đồng/kWh;

– Giờ cao điểm là 2.759 đồng/kWh.

Với cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV: Giờ bình thường là 1.555 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 1.007 đồng/kWh và giờ cao điểm là 2.871 đồng/kWh.

Cấp điện áp từ 6kV đến dưới 22kV: Trong giờ bình thường là 1.611 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 1.044 đồng/kWh và giờ cao điểm là 2.964 đồng/kWh.

Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về mức điều chỉnh giá bán lẻ điện năng

(Nguồn: Báo Công Thương)

Đánh giá post