Công cụ tính toán giải pháp bảo ôn truyền nhiệt đối lưu

2 Tháng Chín, 2021

Công cụ giúp tính toán hiệu quả kinh tế và kỹ thuật giải pháp bảo ôn truyền nhiệt đối lưu.