Đào tạo

Thông tin các khóa đào tạo Quản lý năng lượng, Kiểm toán viên năng lượng, Tiết kiệm năng lượng, Đào tạo và nâng cao nhận thức về ISO 50001 mới nhất của Vets | Energy.

Vets | Energy

Các dịch vụ đào tạo của chúng tôi!

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 08 NĂM 2023

KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 08 NĂM 2023 Vets | Energy & Environment thông báo tổ chức khóa đào tạo QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG...

Khóa đào tạo Quản lý năng lượng tháng 5 tại Hà Nội

Từ ngày 22 –  26/05/2023, Trung tâm giải pháp năng lượng – VETS|Energy (Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Việt Nam) đã tổ ch...

Quản lý năng lượng

Vets | Energy là đơn vị được Bộ Công Thương cấp phép và giao nhiệm vụ tổ chức các khóa đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề “Quản lý năng lượng” theo quy định của Luật số 50/2010/QH12.

Kiểm toán viên năng lượng

Vets | Energy là đơn vị được Bộ Công Thương cấp phép và giao nhiệm vụ tổ chức các khóa đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề “Kiểm toán viên Năng lượng” theo quy định của Luật số 50/2010/QH12.

Tiết kiệm năng lượng

Vets | Energy tổ chức các khóa đào tạo cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên tại các doanh nghiệp trên toàn quốc.

Đào tạo nâng cao nhận thức về ISO 50001

Chương trình đào tạo nâng cao nhận thức về Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế - ISO 50001:2018 cho các doanh nghiệp

Quản lý năng lượng tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội

Ngày 12/10/2020 Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (Vets | Energy) đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo “Quản lý Năng lượng...

Quản lý năng lượng tháng 10 năm 2020 tại Hải Phòng

Ngày 05/10/2020 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (VETS I Energy) đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo “Quản lý Năng lượng...

Khóa đào tạo: Người quản lý năng lượng tháng 9 năm 2020 tại Cà Mau

Tháng 9/2020 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (VETS | Energy) phối hợp với Trung tâm Khuyến công – Sở Công Thương...

Khóa đào tạo: Người quản lý năng lượng tháng 6 năm 2020 tại Hà Nội

Ngày 15/6/2020 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (VETS | Energy) đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo “Người quản lý Năng l...

Khóa đào tạo: Người quản lý năng lượng tháng 6/2020 tại Bắc Giang

Ngày 8/6/2020 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (VETS | Energy) đã phối hợp cùng Sở Công thương Bắc Giang tổ chức khai gi...